Nhà máy In tiền Quốc gia có dàn lãnh đạo mới

12/01/2023 08:53 AM | Kinh doanh

Ngày 10/01/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) – Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Nhà máy In tiền Quốc gia.

Nhà máy In tiền Quốc gia có dàn lãnh đạo mới - Ảnh 1.

Tại buổi Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm cán bộ Nhà máy In tiền Quốc gia, cụ thể:

Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Phan Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng Nhà máy Nhà máy In tiền Quốc gia, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Nhà máy In tiền Quốc gia có dàn lãnh đạo mới - Ảnh 2.

Bà Phan Thị Hồng Thắm

Ông Trần Duy Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch và điều độ sản xuất, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Nhà máy In tiền Quốc gia có dàn lãnh đạo mới - Ảnh 3.

Ông Trần Duy Dũng

Ông Nguyễn Trọng Yên, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Nhà máy In tiền Quốc gia có dàn lãnh đạo mới - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Trọng Yên

Ông Chu Sỹ Thế, Trưởng phòng phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin và ngoại hối thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ, giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

Nhà máy In tiền Quốc gia có dàn lãnh đạo mới - Ảnh 5.

Ông Chu Sỹ Thế

Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/1/2023 và thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Nhà máy In tiền quốc gia là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Nhà máy In tiền Quốc gia là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Bộ Tài chính, NHNN không giao chỉ tiêu lợi nhuận đối với Nhà máy. Số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của Nhà máy là hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chính sách tiền tệ và theo đúng kế hoạch do Thống đốc NHNN giao.

Báo cáo tài chính của Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc diện danh mục tài liệu bí mật nhà nước từ ngày 21/12/2020. Trước đó, theo số liệu tài chính do nhà máy công bố, giai đoạn 2013-2018, nhà máy có lợi nhuận hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Trong nửa đầu năm 2019, nhà máy lỗ 11,2 tỷ đồng.

Nhà máy In tiền Quốc gia có dàn lãnh đạo mới - Ảnh 6.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM