Tin tức, bài viết mới nhất về :

nhà điều hành tour

Chuyên gia du lịch Đức: Việt Nam chỉ đang bán cái các bạn có, không quan tâm đến cái khách hàng cần

Chuyên gia du lịch Đức: Việt Nam chỉ đang bán cái các bạn có, không quan tâm đến cái khách hàng cần

2/7/2016 11:34:10 AM

Chuyên gia du lịch Đức nhận định Việt Nam có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Nhưng chúng ta đang bán cái chúng ta có, không quan tâm đến cái khách hàng cần...

Tags: du lịch, ngành du lịch, thiên nhiên việt nam, phát triển du lịch, quy hoạch du lịch, du lịch việt nam, cơ sở lưu trú, khảo sát thị trường, nhà điều hành tour, thị trường