Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nhà 25m2

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM nói về nhà 25 m2

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM nói về nhà 25 m2

02/11/2017 04:47:26 PM

TP HCM chỉ có một đơn vị thí điểm làm nhà giá rẻ 25 m2 và không có chủ trương thực hiện đại trà mô hình này.

Tags: nhà 25m2 , bất động sản , Sở xây dựng