Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nguyễn Trọng Hỷ

Chủ tịch VFF: Đồng hồ đang đếm ngược với tôi...

Chủ tịch VFF: Đồng hồ đang đếm ngược với tôi...

2/19/2013 2:51:44 PM

Một số doanh nhân từ người bình thường giàu có rất nhanh và tung tiền vào bóng đá. Họ làm kinh tế bằng cách bán đất, bán dự án nhưng khi không còn dự án nữa thì không còn tiền nuôi bóng...

Tags: ghế nóng, Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF