Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nguyên lý

Quy tắc 80/20: Tối ưu hóa thời gian để giải quyết mọi vấn đề trong công việc, cuộc sống

Quy tắc 80/20: Tối ưu hóa thời gian để giải quyết mọi vấn đề trong công việc, cuộc sống

30/09/2016 09:14:00 PM

Áp dụng nguyên lý Pareto (hay quy tắc 80/20), bạn sẽ không còn phải phàn nàn rằng mình thiếu thời gian nữa.

Tags: thời gian , nguyên lý , phong cách , quy tắc , cuộc sống