Tin tức, bài viết mới nhất về :

Người vô gia cư ngủ lang thang

Để ngăn người vô gia cư ngủ trên hè phố, nhiều nước đã dùng những biện pháp thật tàn nhẫn

Để ngăn người vô gia cư ngủ trên hè phố, nhiều nước đã dùng những biện pháp thật tàn nhẫn

06/04/2016 01:40:54 PM

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc vào năm 2005, trên toàn thế giới có khoảng 100 triệu người vô gia cư. Và nhiều nước trên thế giới đang thực hiện nhiều biện pháp tàn nhẫn để ngăn không cho những người vô gia cư ngủ lang trên hè phố.

Tags: người vô gia cư , vô gia cư , Chính Phủ Pháp , tàn nhẫn , người vô gia cư ngủ lang thang