Người dân có quyền đăng ký số điện thoại không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo

30/08/2019 09:21 AM | Kinh doanh

Theo Dự thảo Nghị định quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện, Bộ TT&TT sẽ xây dựng và vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư rác, cuộc gọi rác. Đáng chú ý, điều 10 của Dự thảo quy định việc tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo.

Bộ TT&TT đang lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Nghị định quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện (sau đây gọi tắt là Nghị định). Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân bao gồm: Doanh nghiệp viễn thông được cấp phép thiết lập mạng viễn thông di động, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Bộ TT&TT sẽ xây dựng và vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh tin rác, cuộc gọi rác

Tại chương 2 của dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể các biện pháp phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Các biện pháp phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác SMS gồm: Xây dựng, triển khai các hệ thống phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác. Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán, mẫu tin nhắn rác. Tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác. Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn. Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác. Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống tin nhắn rác.

Các biện pháp phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác trên môi trường mạng Internet gồm: Xây dựng, triển khai các hệ thống phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác trên môi trường mạng Internet. Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán, mẫu tin nhắn rác trên môi trường mạng Internet. Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác trên môi trường mạng Internet. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống tin nhắn rác trên môi trường mạng Internet.

Các biện pháp phòng chống, ngăn chặn thư điện tử rác bao gồm: Xây dựng, triển khai các hệ thống phòng chống, ngăn chặn thư điện tử rác. Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán thư điện tử rác. Tiếp nhận, xử lý phản ánh về thư điện tử rác. Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua thư điện tử. Ngăn chặn, bóc gỡ nguồn phát tán thư điện tử rác. Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về phòng chống, ngăn chặn thư điện tử rác. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống thư điện tử rác.

Các biện pháp phòng chống, ngăn chặn cuộc gọi rác bao gồm: Xây dựng, triển khai các hệ thống phòng chống, ngăn chặn cuộc gọi rác. Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn thực hiện cuộc gọi rác. Tiếp nhận, xử lý phản ánh về cuộc gọi rác. Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử thực hiện cuộc gọi rác. Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về phòng chống, ngăn chặn cuộc gọi rác. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống cuộc gọi rác.

Dự thảo Nghị định cũng quy định về việc người dân có thể phản ánh về hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác do Bộ TT&TT xây dựng, vận hành. Cụ thể: Hệ thống phản ánh tin nhắn rác và tiếp nhận tin nhắn quảng cáo do Bộ TT&TT xây dựng, vận hành theo đầu số 456 (đối với tin nhắn SMS).

Hệ thống phản ánh thư điện tử rác, cuộc gọi rác do Bộ TT&TT xây dựng và vận hành. Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn quảng cáo tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác và tiếp nhận tin nhắn quảng cáo.

Người dùng có thể chuyển tiếp tin nhắn rác tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác và tiếp nhận tin nhắn quảng cáo. Người dùng có thể chuyển tiếp thư điện tử rác, bản ghi âm cuộc gọi rác tới hệ thống phản ánh thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Cũng theo dự thảo, Bộ TT&TT sẽ là cơ quan điều phối ngăn chặn, xử lý thư điện tử, tin nhắn, cuộc gọi rác.

Người dân có quyền đăng ký số điện thoại không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo - Ảnh 1.

Tin rác, điện thoại rác, thư điện tử rác đã làm phiền nhiễu người dân từ nhiều năm nay.

Người dân có quyền đăng ký số điện thoại không nhận quảng cáo

Đáng chú ý, theo điều 10 của dự thảo  quy định việc tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo. Danh sách số điện thoại không nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo là tập hợp số điện thoại mà người sở hữu số điện thoại đó đã đăng ký không nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo.

Mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện quảng cáo tới danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo.

Bộ TT&TT tổ chức xây dựng hệ thống quản lý danh sách số điện thoại, không chấp nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo bằng cách cho phép các thuê bao đăng ký hoặc hủy đăng ký thông qua cú pháp tin nhắn gửi về đầu số 456.

Bộ TT&TT tổ chức, xây dựng danh sách đen địa chỉ IP/dải IP (IP Blacklist) phát tán thư điện tử rác từ các nguồn thương mại và phi thương mại để làm cơ sở dữ liệu chung với mục đích cập nhật, chia sẻ đến các hệ thống máy chủ thư điện tử của các ISP, tổ chức nhằm hạn chế việc bị lạm dụng để phát tán thư điện tử rác từ các máy chủ mail.

Theo Đình Anh

Cùng chuyên mục
XEM