Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nghiệp sát

Vì sao nên dùng thuốc “chay”?

Vì sao nên dùng thuốc “chay”?

21/03/2013 07:39:33 AM

Một người sở dĩ bị bệnh khổ hành hạ, nhất là bị những chứng nan y thì nghiệp nhân căn bản của họ là do trong quá khứ đã giết hại quá nhiều.