Ngân sách nhà nước bội thu hơn 100 nghìn tỷ đồng sau 11 tháng, tăng trưởng nhờ “bình thường mới”

29/11/2021 17:17 PM | Xã hội

Lũy kế 11 tháng năm 2021, ngân sách Nhà nước bội thu khoảng 100,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 80 nghìn tỷ đồng so với tháng liền kề.

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021, trong đó cập nhật một số thông tin về thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) ước tính trong 11 tháng của năm.

Theo đó, lũy kế tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2021 ước đạt 1.312,9 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7% dự toán năm. Trong đó, thu ngân sách Trung ương bằng 93,5%; thu ngân sách địa phương bằng 102,9%.

Cụ thể, lũy kế thu nội địa đến ngày 15/11 đạt 1.075,8 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán năm. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 139,2 nghìn tỷ đồng, bằng 93,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 187,5 nghìn tỷ đồng, bằng 94,1%.

Khoản thu từ thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 243,1 nghìn tỷ đồng, bằng 102,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 110,4 nghìn tỷ đồng, bằng 102,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 48,7 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6%; thu tiền sử dụng đất 124,7 nghìn tỷ đồng, bằng 112%.

Thu từ dầu thô lũy kế đến ngày 15/11 đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 151,9% dự toán năm. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong kỳ đạt 201,2 nghìn tỷ đồng, bằng 112,7% dự toán năm.

 Ngân sách nhà nước bội thu hơn 100 nghìn tỷ đồng sau 11 tháng, tăng trưởng nhờ “bình thường mới”  - Ảnh 1.

Về chi ngân sách, tổng chi NSNN lũy kế từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2021 ước đạt 1.212,3 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 845,1 nghìn tỷ đồng, bằng 81,5%; chi đầu tư phát triển 270,2 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6%; chi trả nợ lãi 88,1 nghìn tỷ đồng, bằng 80%.

Như vậy, ước tính tới hết tháng 10, NSNN bội thu khoảng 100,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 80 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ 10 tháng. Trước đó, sau 10 tháng, bội thu NSNN chỉ khoảng 19,7 nghìn tỷ đồng, giảm trên 38 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ 9 tháng.

GSO đánh giá, hoạt động sản xuất kinh doanh; xuất, nhập khẩu được phục hồi trong trạng thái “bình thường mới” đã tác động tích cực làm thu NSNN trong 15 ngày đầu tháng 11 tăng 73,3% so với cùng kỳ tháng trước. Trong khi đó, chi NSNN tiếp tục được tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 , đảm bảo quốc phòng, an ninh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tuấn Việt

Cùng chuyên mục
XEM