Ngân hàng Nhà nước ra Thông tư mới về rút tiền gửi trước hạn: Quy định rõ trường hợp chỉ rút một phần

21/06/2022 17:34 PM | Kinh doanh

Thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết hơn đối với trường hợp rút một phần tiền gửi. Theo đó, phần tiền gửi rút ra sẽ áp dụng lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng, còn phần tiền gửi còn lại sẽ được giữ nguyên mức lãi suất cũ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư này thay thế cho Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011. 

Theo Thông tư 04 mới được ban hành, Ngân hàng Nhà nước đã quy định chi tiết hơn so với thông tư cũ, khi chia rõ việc rút trước hạn tiền gửi ra 2 trường hợp.

Đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

Đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi, thì phần tiền gửi rút trước hạn, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

Phần tiền gửi còn lại, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.

Các hình thức tiền gửi rút trước hạn bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; Tiền gửi có kỳ hạn; Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành; Các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.

Đối với các thỏa thuận lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM