Mức thưởng Tết 2023 cao nhất ở các địa phương thế nào?

25/12/2022 19:47 PM | Xã hội

Các địa phương đã có báo cáo về tình hình thưởng Tết 2023 của các doanh nghiệp, mức thưởng cao nhất ở nhiều nơi khá ấn tượng.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Đà Nẵng là địa phương có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất với mức hơn 1 tỷ đồng.

Bắc Giang: Mức thưởng cao nhất hơn 120 triệu đồng/người

Đến nay tỉnh Bắc Giang đã có gần 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo thưởng Tết. So với năm 2022, mức thưởng cả Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đều tăng.

Cụ thể, 292 doanh nghiệp, sử dụng hơn 208.000 lao động đã có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán, với mức bình quân chung là 5,6 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm ngoái. Mức thưởng cao nhất là hơn 120 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng/người.

Đối với tết Dương lịch, 168 doanh nghiệp, sử dụng hơn 161.000 lao động báo cáo đã có kế hoạch thưởng. Mức bình quân chung là 255.000 đồng/người, tăng 4,8% so với năm 2021. Mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng thấp nhất 50.000 đồng/người.

Bắc Ninh: Mức thưởng cao nhất 379,8 triệu đồng/người

Mức thưởng Tết bình quân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là 5,9 triệu đồng/người, tăng 570.000 đồng so với năm 2022. Mức thưởng cao nhất năm nay cũng tăng, nếu như năm 2022 mức cao nhất là 170 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI thì năm nay mức thương cao nhất là 379,8 triệu đồng cũng thuộc doanh nghiệp FDI, tiếp đến là 315 triệu đồng của khối doanh nghiệp dân doanh.

Mức thưởng Tết 2023 cao nhất ở các địa phương thế nào? - Ảnh 1.

Đà Nẵng hiện có mức thưởng Tết cao nhất 1 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Với dịp Tết Dương lịch năm 2023, chỉ 253 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng, mức thưởng bình quân 1,06 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất 257 triệu đồng/người, nằm trong khối doanh nghiệp FDI, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Vĩnh Phúc: Mức thưởng cao nhất 260 triệu đồng/người

Tỉnh Vĩnh Phúc có 199 doanh nghiệp sử dụng 73.015 lao động gửi báo cáo tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng tết năm 2023. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán là 4,16 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 260 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp.

Với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp là 977.420 đồng/người, mức thưởng cao nhất là 365 triệu đồng.

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng

Tại Hà Nội, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch bình quân 860.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.200.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 3.100.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch bình quân 500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.000.000 đồng/người; thấp nhất là 400.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân đạt 3.300.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 35.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết Dương lịch mức bình quân là 650.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 29.200.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Dịp Tết Nguyên đán 2023, mức thưởng bình quân là 3.550.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 360 triệu đồng/người

Tại Thanh Hóa, mức thưởng Tết cao nhất do Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa thống kê là gần 360 triệu đồng/người.

Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2023 cao nhất là hơn 110 triệu đồng của một doanh nghiệp dân doanh và mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão cao nhất là 359,3 triệu đồng của một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Đà Nẵng: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất hơn 1 tỷ đồng/người

Đà Nẵng hiện có 75 doanh nghiệp báo cáo về kết quả tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đối với tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2023, các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức tiền thưởng cao nhất là 23 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, mức tiền thưởng cao nhất là 2 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh có mức tiền thưởng cao nhất là 25 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Các doanh nghiệp FDI có mức tiền thưởng cao nhất là 161,372 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các doanh nghiệp dân doanh có mức tiền thưởng cao nhất là hơn 1 tỷ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Nhóm doanh nghiệp FDI có mức tiền thưởng cao nhất là 484 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức tiền thưởng cao nhất là 48 triệu đồng, thấp nhất là 4,5 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước có mức tiền thưởng cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất là 800.000 đồng.

Khánh Hoà: Cao nhất 200 triệu đồng/người

Mức thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2023 cho người lao động ở Khánh Hòa cao nhất là 200 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người.

Cụ thể, về thưởng Tết Dương lịch năm 2023: mức tiền thưởng bình quân là 1,62 triệu đồng/người. Trong đó, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tiền thưởng bình quân là 2,49 triệu đồng/người, cao nhất là 20 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tiền thưởng bình quân là 2,45 triệu đồng/người, cao nhất là 36 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người; Doanh nghiệp dân doanh tiền thưởng bình quân là 1,27 triệu đồng/người, cao nhất là 187 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiền thưởng bình quân là 1,20 triệu đồng/người, cao nhất là 83 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000  đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán năm 2023: mức thưởng bình quân là 6,38 triệu đồng/người. Trong đó, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tiền thưởng bình quân là 8,12 triệu đồng/người, cao nhất là 45 triệu đồng/người, thấp nhất là 1 triệu đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tiền thưởng bình quân là 9,01 triệu đồng/người, cao nhất là 80 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người; Doanh nghiệp dân doanh tiền thưởng bình quân là 6,28 triệu đồng/người, cao nhất là 200 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiền thưởng bình quân là 4,75 triệu đồng/người, cao nhất là 195 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người…

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất 896 triệu đồng/người

Tại tỉnh Bình Dương hiện đã có 1.125 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo tình hình tiền lương và thưởng tết năm 2023.

Dự kiến mức thưởng Tết Dương lịch 2023 bình quân của các doanh nghiệp là 1,1 triệu đồng, trong đó mức thưởng cao nhất là 38 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài.

Với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức thưởng Tết bình quân là 6,1 triệu đồng, mức thấp nhất là 4,68 triệu đồng, cao nhất là 896 triệu đồng thuộc về một công ty gỗ.

Bình Phước: Mức thưởng cao nhất là 113,6 triệu đồng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước cho biết, đến nay, có 160 doanh nghiệp gửi báo cáo về kế hoạch thưởng Tết 2023, trong đó có 6 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết dương lịch. Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 12 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đa số doanh nghiệp lên kế hoạch thưởng cho người lao động bằng 1 tháng lương. Đáng chú ý, trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức thưởng cao nhất là 75 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng. Riêng doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 113,6 triệu đồng.

Hậu Giang, Đồng Tháp: Cao nhất 120 - 146 triệu đồng/người

Theo đó, tỉnh Hậu Giang có mức thưởng Tết cao nhất là hơn 146 triệu đồng, mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch 2023 là hơn 5 triệu đồng, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão là 11,89 triệu đồng. Tỉnh Đồng Tháp có mức thưởng Tết cao nhất là 120 triệu đồng/người.

Cần Thơ: Thưởng Tết cao nhất gần 138 triệu đồng/người

Cần Thơ hiện có 686 doanh nghiệp báo cáo lương, thưởng, với 54.417 lao động.

Cụ thể, dịp Tết Dương lịch năm 2023, mức thưởng cao nhất dự kiến là 69 triệu đồng/người, mức bình quân 1.375.000 đồng và mức thấp nhất là 200.000 đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức cao nhất dự kiến là 137.965.000 đồng/người, mức bình quân là 7.758.000 đồng và mức thưởng thấp nhất 300.000 đồng.

TP.HCM: Thưởng Tết cao nhất 759 triệu đồng/người

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2023 cao nhất ở TP.HCM là 759,86 triệu đồng/người và thấp nhất là hơn 4 triệu đồng. Còn với Tết Dương lịch, mức cao nhất là 606,23 triệu đồng/người và thấp nhất là 700.000 đồng.

Cả hai mức thưởng cao nhất đều thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tính đến hết ngày 20/12/2022, tổng cộng có 1.078 doanh nghiệp (sử dụng 221.745 lao động) trên địa bàn TP.HCM báo cáo về việc thưởng Tết cho người lao động.

Mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp ngành điện tử - công nghệ thông tin; tài chính - ngân hàng; thương mại; chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, nhựa...Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.

Đối với Tết Dương lịch, tiền thưởng bình quân là 3,14 triệu đồng/người, thấp hơn 7,37% so với kết quả khảo sát của năm 2022 (3,39 triệu đồng/người).

Tết Nguyên đán, tiền thưởng bình quân là 12,88 triệu đồng/người, cao hơn 45% so với năm trước (8,88 triệu đồng/người).

Có 447 doanh nghiệp (chiếm 41,47%) cho biết, ngoài tiền thưởng Tết, còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe)...

Thừa Thiên - Huế: mức thưởng cao nhất 180 triệu đồng/người

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Thừa Thiên - Huế, đơn vị vừa tiếp nhận được 111 báo cáo của các doanh nghiệp về tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Qua báo cáo, dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2023 tại Thừa Thiên - Huế bình quân là 930.000 đồng. Còn mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 6,56 triệu đồng.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết dương lịch, mức thưởng cao nhất thuộc về nhóm công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với 60 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người thuộc nhóm doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, đối với các doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức thưởng cao nhất và thấp nhất đều thuộc về nhóm doanh nghiệp dân doanh với các mức thưởng cao nhất 180 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.


Theo Phạm Duy

Từ khóa:  thưởng tết
Cùng chuyên mục
XEM