Mức phạt doanh nghiệp cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động là bao nhiêu?

23/01/2022 20:02 PM | Kinh doanh

Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã thay đổi nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

- Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín hoặc nhân phẩm của NLĐ khi xử lý kỷ luật lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;

- Xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định;

- Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động;

- Xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động.

(Theo quy định trước đây tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, những hành vi vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất nêu trên chỉ bị xử phạt tiền mức từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đồng thời, Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã bổ sung trường hợp người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra.)

Lưu ý: Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm nêu trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, trong trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp thì hành vi cố ý trừ lương thay việc xử lý kỷ luật lao động có thể áp dụng mức phạt lên đến 80 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả hành vi cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động

Theo khoản 4 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động là: Buộc người sử dụng lao động trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho NLĐ.

Ngoài ra, còn có một số biện pháp khắc phục hậu quả với những hành vi khác như sau:

- Buộc người sử dụng lao động nhận NLĐ trở lại làm việc và trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho NLĐ tương ứng với những ngày nghỉ việc khi người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải thuộc hành vi xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động;

- Buộc người sử dụng lao động xin lỗi công khai đối với NLĐ và trả toàn bộ chi phí điều trị, tiền lương cho NLĐ trong thời gian điều trị nếu việc xâm phạm gây tổn thương về thân thể NLĐ đến mức phải điều trị tại cơ sở y tế khi xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín hoặc nhân phẩm của NLĐ;

Nghị định 12/2022 có hiệu lực kể từ ngày 17/01/2022.

HV

Cùng chuyên mục
XEM