Một tỉnh xuất siêu 9,1 tỷ USD

30/12/2022 08:54 AM | Kinh tế vĩ mô

Cục Thống kê tỉnh Bình Dương đã cho biết, trong năm 2022 tỉnh Bình Dương đã xuất siêu 9,1 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 166 triệu đồng/năm.

Số liệu mới công bố từ Cục Thống kê tỉnh Bình Dương cho biết tính cả trong năm 2022 tỉnh xuất siêu 9,1 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 166 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh ước thực hiện 61.940 tỷ đồng, đạt 91,4%; chi đầu tư phát triển thực hiện 8.816 tỷ đồng. Tỉnh Bình Dương thu hút 6.235 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới với tổng vốn hơn 40.100 tỷ đồng và 1.681 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn thêm 62.900 tỷ đồng.

Về đầu tư nước ngoài FDI, tính đến ngày 15/12/2022 tỉnh Bình Dương đã thu hút đầu tư 3,1 tỷ USD, tăng 48,8% so với cùng kỳ. Trong đó, số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 69 dự án với tổng số vốn đăng ký là 1,9 tỷ USD.

"Năm 2022 tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; nhiều diễn biến chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo nhưng nền kinh tế Bình Dương phục hồi khá tốt", ông Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương cho biết.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa lập kỷ lục mới, ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 371,85 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm trước. Đáng chú ý năm nay có 46 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,3% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 06 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,1%). Còn kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 360,65 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm trước.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM