Một ngân hàng báo lãi quý 2 tăng đột biến, hoàn thành 96% kế hoạch năm sau 6 tháng

18/07/2020 11:05 AM | Kinh doanh

Dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh giúp ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ủa ngân hàng đạt 125 tỷ đồng, hoàn thành tới 96% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2019. Sau 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 125 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch năm.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng giảm gần 10% so với đầu năm, xuống còn 20.569 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng giảm 2,79%, đạt 14.151 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 2%, đạt 15.982 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù tín dụng tăng trưởng âm, ngân hàng vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế đạt 125 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 77 tỷ đồng, cao gấp 4,3 lần mức đạt được cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 56,3 tỷ, gấp 15,6 lần cùng kỳ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần 6 tháng của Saigonbank đạt 331 tỷ đồng, tăng 4,74% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 16 tỷ đồng, giảm 20%. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng hơn 3 lần, đạt 17 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 150% đạt 30 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động 2 quý đầu năm của Saigonbank tăng 11,6% đạt hơn 390 tỷ, chi phí hoạt động tăng 9,82% lên 242,7 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 86% xuống còn 6 tỷ đồng. Đây cũng là lý do chính giúp Saigonbank ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm.

Cuối tháng 6/2020, nợ xấu nội bảng của Saigonbank là 321 tỷ đồng, tăng 39 tỷ so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng từ 1,94% lên 2,27%.

Thu Thủy

Cùng chuyên mục
XEM