Một lao động ở TPHCM nhận thưởng Tết Âm lịch hơn 1 tỷ đồng

31/12/2020 08:32 AM | Xã hội

Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TPHCM cho biết, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngành cơ điện lạnh thưởng tết 2021 cho cá nhân đang làm việc hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 30/12, Sở LĐ-TB-XH TPHCM đã có báo cáo sơ kết về mức lương bình quân và thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2021 trên địa bàn thành phố.

 Theo Sở LĐ-TB-XH TPHCM, qua khảo sát 1.035 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM sử dụng 140.000 lao động, kết quả cho thấy mức lương thưởng tết giảm so với năm 2019.

 Cụ thể, mức lương bình quân cho người lao động năm 2020 là 10 triệu đồng/người, giảm 8,6% so với năm 2919. Mức lương thấp nhất là 5,4 triệu đồng/người, so với năm 2019 tăng hơn 100.000 đồng/người.

Do đó, tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2021 bình quân là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2019. Tiền thưởng Tết Âm lịch bình quân 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2019.

Tiền thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 990 triệu thuộc về doanh nghiệp FDI, ngành tài chính ngân hàng.

Tiền thưởng Tết Âm lịch năm 2021 cao nhất là 1.076.000.000 đồng cũng thuộc về một doanh nghiệp FDI, ngành cơ điện lạnh.

So với mức thưởng Tết Dương lịch năm ngoái cao nhất ở TPHCM là 3,5 tỷ đồng/người, thì mức thưởng tết năm nay thấp hơn rất nhiều.

Uyên Phương

Cùng chuyên mục
XEM