Một doanh nghiệp điện và Chủ tịch một công ty xây dựng bị UBCKNN xử phạt vì hàng loạt các lỗi vi phạm

24/12/2022 09:22 AM | Kinh doanh

Tổng cộng số tiền phạt của VE4 lên tới 360 triệu đồng

Một doanh nghiệp điện và Chủ tịch một công ty xây dựng bị UBCKNN xử phạt vì hàng loạt các lỗi vi phạm - Ảnh 1.

Trong thông báo mới nhất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (mã chứng khoán: VE4).

Cụ thể, VE4 bị phạt tiền 150 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch. Theo nội dung giải trình của Công ty tại công văn số 344/VNECO4-HĐQT ngày 7/11/2022 có nêu Công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhưng tại Báo cáo thường niên năm 2021 có nêu “Hội đồng quản trị có 2 thành viên độc lập không điều hành trực tiếp là Ông Trần Văn Huy – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Văn Bốn”. UBCKNN đánh giá điều này là sai lệch đối với nội dung giải trình của Công ty.

Biện pháp khắc phục hậu quả là VE4 buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 125 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập. Hiện VE4 có 5 thành viên HĐQT, trong đó không có thành viên độc lập, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định.

Chưa dừng lại, VE4 còn bị phạt thêm 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Quyết định của UCKNN ghi rõ, Công ty không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4 ngày 8/7/2021.

Tổng cộng số tiền phạt của VE4 lên tới 360 triệu đồng

Trước đó trong ngày 21/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng (mã chứng khoán: BHT) với số tiền 100 triệu đồng.

Cụ thể, ông Thường đã có hành vi vi phạm khi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 7/5/2021, ông Nguyễn Văn Thường đã giao dịch mua 690 nghìn cổ phiếu BHT nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM