Mỗi ngày ngân sách chi 770 tỷ đồng trả nợ cả gốc lẫn lãi

31/08/2017 09:37 AM | Kinh tế vĩ mô

Trung bình, mỗi ngày ngân sách chi khoảng 770 tỷ đồng để trả nợ cả gốc lẫn lãi...

Số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2017 ước tính đạt 706,9 nghìn tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa đạt 556,4 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô 28 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 121,1 nghìn tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2017 ước tính đạt 747,3 nghìn tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán năm. Bội chi ngân sách khoảng 40.000 tỷ đồng.

Trong đó chi thường xuyên đạt 548 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi 65,6 nghìn tỷ đồng, riêng chi đầu tư phát triển đạt 131,1 nghìn tỷ đồng. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2017 ước tính đạt 119,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm.

Như vậy, chi trả nợ gốc và lãi vay từ đầu năm ước tính đạt 185,3 nghìn tỷ đồng. Trung bình, mỗi ngày ngân sách chi khoảng 770 tỷ đồng để trả nợ cả gốc lẫn lãi.

Năm 2017 có lẽ là năm đầu tiên mà các báo cáo tình hình thu ngân sách trong tháng, Tổng cục Thống kê đều đưa số trả nợ gốc và trả nợ lãi một cách tách bạch như vậy.

Theo dự kiến, trong năm 2017, Chính phủ sẽ dành hơn 260.000 tỷ đồng để trả nợ nước ngoài và nợ trong nước. Trong đó, khoản nợ trực tiếp là hơn 90%, còn lại là vốn vay lại của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước được bảo lãnh.

Theo Kiều Linh

Cùng chuyên mục
XEM