Tin tức, bài viết mới nhất về :

Module công nghệ

Lời giải bài toán “máy thở” cứu doanh nghiệp từ những đứt gãy logistics sau đại dịch

Lời giải bài toán “máy thở” cứu doanh nghiệp từ những đứt gãy logistics sau đại dịch

9/16/2021 10:52:01 AM

Làn sóng dịch bệnh mới gây ra những áp lực lớn lên chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Ngành may mặc là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp...

Tags: chuỗi cung ứng, Quincus, Module công nghệ, 3 tại chỗ