Tin tức, bài viết mới nhất về :

mô thức tư duy

Khoảng cách lớn nhất giữa người với người, không phải EQ hay IQ, mà là mô thức tư duy

Khoảng cách lớn nhất giữa người với người, không phải EQ hay IQ, mà là mô thức tư duy

11/25/2020 7:16:00 AM

Tự cổ chí kim, những kẻ thất bại hầu hết đều bị giới hạn trong suy nghĩ cứng nhắc và bảo thủ, còn những người thành công lại đều là những tinh hoa về mặt tư duy. Trên con đường thành...

Tags: người thành công, kẻ thất bại, bí quyết thành công, mô thức tư duy