Tin tức, bài viết mới nhất về :

Michael Roach

Michael Roach - Nhà sư doanh nhân tài ba của ngành kim hoàn New York

Michael Roach - Nhà sư doanh nhân tài ba của ngành kim hoàn New York

07/02/2013 10:50:36 AM

Khởi đầu với số vốn 50.000 mỹ kim vay ngân hàng, hiện nay, giá trị thương vụ của ông đã lên đến 250 triệu mỹ kim mỗi năm.