Tin tức, bài viết mới nhất về :

Messenger thành nền tảng

Biến Messenger thành nền tảng: Lý do Facebook để WhatsApp độc lập sau khi mua lại?

Biến Messenger thành nền tảng: Lý do Facebook để WhatsApp độc lập sau khi mua lại?

4/2/2015 3:22:41 PM

Lý do đằng sau việc Facebook mua ứng dụng OTT WhatsApp với giá gần như vô lý 18 tỷ USD đã bắt đầu rõ ràng hơn sau khi công ty công bố dịch vụ Messenger sẽ trở thành một nền tảng...

Tags: messenger, Messenger thành nền tảng, Facebook mua WhatsApp, ứng dụng tin nhắn