May Sông Hồng lãi quý II giảm 56%, chưa trích lập dự phòng công nợ 219 tỷ với New York & Co

31/07/2020 13:46 PM | Kinh doanh

Lợi nhuận MSH giảm mạnh do các khách hàng thông báo tạm dừng hoặc hủy đơn hàng. Khoản phải thu May Sông Hồng tăng mạnh chủ yếu đến từ New York & Co và Walmart.Công ty mẹ New York & Co vừa nộp đơn xin mở thủ tục phá sản lên cơ quan chức năng Mỹ vào giữa tháng 7.

Công ty May Sông Hồng ( HoSE: MSH ) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu thuần 962 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm 13% nên lãi gộp giảm đến 34,4% xuống 156 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 20,4% xuống 16,2%.

Hoạt động tài chính không có nhiều biến đổi. Chi phí bán hàng giảm 38% xuống 23 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 42% lên 69 tỷ đồng.

Do vậy, lãi sau thuế May Sông Hồng đạt 58 tỷ đồng, giảm 56% so với quý II/2019. Lũy kế 6 tháng, lãi doanh nghiệp giảm 44% xuống 122 tỷ đồng. Công ty thực hiện gần 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau nửa năm.

 May Sông Hồng lãi quý II giảm 56%, chưa trích lập dự phòng công nợ 219 tỷ với New York & Co  - Ảnh 1.

Đơn vị: tỷ đồng

Chưa trích lập 219 tỷ đồng công nợ New York & CoDoanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh giảm so cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hợp đồng và đơn hàng FOB (chuẩn bị từ nguyên liệu đến thành phẩm) của khách hàng thông báo tạm dừng xuất hoặc hủy.

Vào ngày 13/7, RTW Retailwinds Inc., công ty mẹ của New York & Co, đã nộp hồ sơ xin bảo hộ phá sản lên cơ quan chức năng của Mỹ do mất khả năng thanh toán. May Sông Hồng có số dư khoản phải thu từ các giao dịch bán hàng cho New York & Company là 219 tỷ đồng, trong đó phải thu trong  hạn là 55,2 tỷ đồng và phải thu quá hạn dưới 3 tháng là 164 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết chưa thể ước tính một cách đáng tin cậy về giá trị và khả năng thu hồi các khoản công nợ này do còn phụ thuộc vào kết quả của quá trình tái cơ cấu và hoạt động kinh doanh của RTW Retailwinds Inc (180 ngày tái cơ cấu). Đơn vị đang làm việc với Easy Fashion (đối tác của New York & Co) cùng các luật sư để thực hiện thu hồi công nợ.

Mặt khác, thời gian quá hạn các khoản công nợ phải thu chưa cần trích lập theo hướng dẫn của Thông tư 48/TT-BTC nên công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với khoản phải thu tại ngày 30/6 và sẽ thực hiện trong tương lai.

Tính đến 30/6, May Sông Hồng có 747 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, tăng 79% so với đầu năm; trong đó 708 tỷ phải thu khách hàng, tăng 83%. Khoản phải thu tăng mạnh chủ yếu đến từ New York & Co và Walmart.

Hàng tồn kho cũng tăng từ 659 tỷ lên 733,9 tỷ đồng do tăng thành phẩm. Ngược lại, tiền tương đương tiền giảm 52,3% xuống 113 tỷ đồng và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 28% xuống 441 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, doanh nghiệp may tăng vay nợ ngắn hạn từ 432 tỷ lên 632 tỷ đồng và giảm nợ dài hạn từ 61 tỷ xuốn 31 tỷ đồng.

Tường Như

Từ khóa:  may sông hồng
Cùng chuyên mục
XEM