Tin tức, bài viết mới nhất về :

Lương CEO ngân hàng

"Lương của TGĐ ngân hàng hiện khoảng... 200 - 300 triệu đồng/tháng"

"Lương của TGĐ ngân hàng hiện khoảng... 200 - 300 triệu đồng/tháng"

4/22/2013 9:42:31 AM

Mức lương “săn đầu người” hiện từ 5.000 đến 7.000 USD/tháng đối với giám đốc tài chính, quản trị tài chính ngân hàng

Tags: Lương CEO ngân hàng, nguồn nhân lực Việt Nam