Tin tức, bài viết mới nhất về :

lợi nhuận triệu đô

PV Gas: Bình quân mỗi ngày lãi ròng 34 tỷ đồng, trong suốt cả năm 2013

PV Gas: Bình quân mỗi ngày lãi ròng 34 tỷ đồng, trong suốt cả năm 2013

2/13/2014 12:14:18 PM

Lợi nhuận cả năm đạt hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi là 1.000 tỷ.

Tags: gas, sàn chứng khoán, PV Gas, tổng công ty khí, doanh nghiệp lớn nhất, lợi nhuận triệu đô