Lâm Đồng: Gần 100% mẫu nông sản được phân tích cho kết quả an toàn

26/05/2016 20:36 PM | Xã hội

Ngày 26/5, tin từ Chi cục BVTV Lâm Đồng cho biết, gần 100% mẫu nông sản được đơn vị lấy để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian qua cho kết quả đạt tiêu chuẩn an toàn.

Cụ thể, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã lấy ngẫu nhiên 49 mẫu chè búp tươi của các hộ sản xuất chè tại TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và 154 mẫu rau của các gia đình tại TP Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Đức Trọng để phân tích định tính, xác định một số chất độc hại vượt ngưỡng cho phép. Kết quả có 202/203 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong ngưỡng an toàn, đạt tỷ lệ 99,51%.

Cũng theo Chi cục BVTV Lâm Đồng, trong vòng 3 tháng qua, với chức năng của mình, đơn vị đã lấy tổng cộng 470 mẫu rau sản xuất tại Đà Lạt và các huyện lân cận để phân tích định tính. Kết quả là 464/470 mẫu an toàn, chiếm tỷ lệ 98,72%.

Theo Hoàng Hạnh

Cùng chuyên mục
XEM