Làm CCCD gắn chip nhưng mãi chưa nhận được, cần đi làm lại hay tiếp tục chờ đợi?

28/06/2022 17:00 PM | Xã hội

Hiện nay, nhiều công dân sau khi đi làm CCCD gắn chip sau một thời gian chờ đợi khá lâu nhưng vẫn chưa nhận được bởi nhiều lý do khác nhau. Vậy lúc này, người dân có được tiến hành làm thủ tục cấp CCCD gắn chip mới hay không?

Thời gian trả thẻ khi làm CCCD gắn chip

Theo Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý căn cước công dân gắn chip phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chip cho công dân trong thời hạn sau đây:

- Tại thành phố, thị xã:

+ Không quá 7 ngày làm việc nếu cấp mới và đổi.

+ Không quá 15 ngày làm việc nếu cấp lại.

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: Không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

Tuy nhiên, thời gian trả thẻ CCCD gắn chip có thể kéo dài hơn so với Luật quy định vì hiện tại số lượng người yêu cầu cấp thẻ CCCD gắn chip quá lớn dẫn đến cơ quan thẩm quyền quá tải và nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan khác.

Đi làm CCCD gắn chip nhưng vẫn chưa nhận được, người dân nên làm gì?

Nếu thời hạn trả thẻ CCCD gắn chip đã qua khá lâu mà vẫn chưa nhận được thẻ, người dân có thể gọi đến tổng đài 19000368 và nhấn phím 4 để nghe thông tin tình trạng làm thẻ hoặc liên hệ với cơ quan Công an quận/huyện nơi làm CCCD gắn chip.

Tuy nhiên, theo quyền yêu cầu cấp thẻ của công dân quy định tại Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014, nếu có nhu cầu, người dân vẫn có thể tiến hành thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip mới.

Thẻ CCCD gắn chip được đổi trong các trường hợp sau đây:

- Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014.

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được.

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng.

- Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân.

- Khi công dân có yêu cầu.

Thẻ CCCD gắn chip được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

- Xác định lại giới tính, quê quán.

- Bị mất thẻ Căn cước công dân.

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Lệ phí làm CCCD gắn chip mới nhất năm 2022

Hiện tại, mức thu lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip vẫn được giảm 50% theo Thông tư 120/2021/TT-BTC do ảnh hưởng của dịch covid-19. Từ ngày 1/7/2022, mức thu lệ phí này sẽ không còn được giảm nữa, bằng với mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC.

Mức thu lệ phí được quy định cụ thể như sau:

Làm CCCD gắn chip nhưng mãi chưa nhận được, cần đi làm lại hay tiếp tục chờ đợi? - Ảnh 1.

Như vậy, người dân vẫn có thể tiếp tục tiến hành thủ tục làm thẻ CCCD gắn chip nếu đã đợi quá lâu mà vẫn chưa nhận được thẻ.

Theo Minh Tiến

Cùng chuyên mục
XEM