Lãi suất liên ngân hàng giảm cực mạnh

24/04/2020 08:29 AM | Kinh doanh

Lãi suất vay mượn VND ở hai kỳ hạn giao dịch nhiều nhất chỉ còn dưới 2%/năm trong khi lãi suất vay USD về dưới 0,4%/năm.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố báo cáo hoạt động ngân hàng tuần đến ngày 17/4.

Báo cáo cho biết, lãi suất trên thị trường 1 đối với VND hiện phổ biến ở mức 0,1-0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,4%/năm.

Lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,5%/năm.

Trong khi đó lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

Trên liên ngân hàng, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 249.834 tỷ đồng, bình quân 49.967 tỷ đồng/ngày, giảm 4.490 tỷ đồng/ngày so với tuần 6/04 – 10/04/2020; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 120.042 tỷ đồng, bình quân 24.008 tỷ đồng/ngày, tăng 497 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (71% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (15% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 82% và 9%.

So với tuần trước đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm mạnh ở các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 1,69%/năm, 1,93%/năm và 2,94%/năm, giảm sâu gần 1 điểm phần trăm so với mức lần lượt 2,78%/năm, 2,89%/năm và 3,64%/năm trong tuần đến ngày 10/4.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần cũng giảm ở các kì hạn chủ chốt so với mức lãi suất tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt là 1,17%/năm, 1,18%/năm và 0,79%/năm xuống mức 0,21%/năm, 0,37%/năm và 1,01%/năm.

Theo Ngọc Toàn

Cùng chuyên mục
XEM