Lãi ròng hợp nhất 2019 của VTVCAB đột ngột giảm 81% dù công ty mẹ vẫn tăng trưởng

19/04/2020 12:20 PM | Kinh doanh

Chi phí bản quyền và sản xuất chương trình của VTVcab (CAB) chiếm 31% tổng chi phí và khoản mục này tăng gấp 2 lần so với 2018

CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (UpCOM: CAB) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với mức LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất chỉ hơn 8 tỷ đồng, giảm tới 81% so với mức 43 tỷ đồng của cả năm 2018 (bao gồm cả giai đoạn 1/1-30/6 trước khi chuyển sang công ty cổ phần).

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.189 tỷ đồng, giảm 6%.

Mặc dù kết hợp nhất suy giảm mạnh nhưng trong báo cáo riêng năm 2019 của công ty mẹ, VTVCAB vẫn đạt 71 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11,5%.

 Lãi ròng hợp nhất 2019 của VTVCAB đột ngột giảm 81% dù công ty mẹ vẫn tăng trưởng  - Ảnh 1.
 Lãi ròng hợp nhất 2019 của VTVCAB đột ngột giảm 81% dù công ty mẹ vẫn tăng trưởng  - Ảnh 2.

Trong cơ cấu chi phí của CAB có thể thấy chi phí bản quyền và sản xuất chương trình chiếm 31% trong tổng chi phí và khoản mục này cũng tăng 119% so với 2018, ngoài ra VTVcab cũng chi phí rất lớn cho đội ngũ nhân viên (300 tỷ đồng), các dịch vụ mua ngoài và quảng cáo cũng tăng mạnh so với 2018.

 Lãi ròng hợp nhất 2019 của VTVCAB đột ngột giảm 81% dù công ty mẹ vẫn tăng trưởng  - Ảnh 3.

VTV Cab đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn Upcom vào ngày 6/9/2019, hiện nay giá cổ phiếu trên sàn khoảng 140.000 đồng/cp nhưng không có giao dịch do Đài Truyền hình Việt Nam nắm giữ hầu hết cổ phiếu.

Theo Trần Dũng

Cùng chuyên mục
XEM