Tin tức, bài viết mới nhất về :

lãi ngân hàng

Nền kinh tế trả lãi 20 tỉ USD/năm

Nền kinh tế trả lãi 20 tỉ USD/năm

3/11/2013 8:00:00 PM

Nền kinh tế sẽ khó phục hồi và phát triển nếu tiếp tục gánh chịu con số trả lãi ngân hàng cao ngất như thế.

Tags: nền kinh tế, tỷ đô, trần du lịch, giảm lãi vay, lãi ngân hàng, trả lãi