Tin tức, bài viết mới nhất về :

kustocem

Coteccons phản pháo Kusto: Các cáo buộc nhằm "lật đổ" ông Nguyễn Bá Dương là vô căn cứ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Coteccons

Coteccons phản pháo Kusto: Các cáo buộc nhằm "lật đổ" ông Nguyễn Bá Dương là vô căn cứ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Coteccons

6/3/2020 2:30:12 PM

Theo Coteccons, Kusto từng muốn tổ chức đại hội cổ đông bất thường hồi tháng 10/2019 để lật đổ Chủ tịch Nguyễn Bá Dương và Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công nhằm thâu tóm Coteccons, nhưng bất...

Tags: coteccons, kustocem

Kustocem yêu cầu Coteccons họp ĐHĐCĐ bất thường trên cơ sở nào?

Kustocem yêu cầu Coteccons họp ĐHĐCĐ bất thường trên cơ sở nào?

6/3/2020 10:03:00 AM

Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông liên tục ít nhất 6 tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn tại Điều lệ doanh nghiệp có quyền yêu cầu...

Tags: coteccons, kustocem