Tin tức, bài viết mới nhất về :

king jong-un

Tổng thống Donald Trump: "Rất vinh dự được cùng với chủ tịch Kim gặp gỡ tại Việt Nam"

Tổng thống Donald Trump: "Rất vinh dự được cùng với chủ tịch Kim gặp gỡ tại Việt Nam"

2/27/2019 7:40:29 PM

Tổng thống Donald Trump: "Rất vinh dự được cùng với chủ tịch Kim gặp gỡ tại Việt Nam"

Tags: tổng thống mỹ, king jong-un, hội nghị thượng đỉnh, việt nam, donald trump