Tin tức, bài viết mới nhất về :

khu vực đồng tiền chung châu Âu

Hiệp hội ngân hàng Hy Lạp: Các ngân hàng chỉ có sẵn 1 tỷ euro

Hiệp hội ngân hàng Hy Lạp: Các ngân hàng chỉ có sẵn 1 tỷ euro

7/4/2015 8:43:32 AM

Thanh khoản được đảm bảo cho đến ngày 6/7, sau đó sẽ phụ thuộc vào quyết định của ECB. Mức đệm thanh khoản mà chúng tôi có chỉ là khoảng 1 tỷ euro.

Tags: hy lạp, ngân hàng châu Âu, khu vực đồng tiền chung châu Âu, châu âu, ngân hàng trung ương Châu Âu