Tin tức, bài viết mới nhất về :

Khu nhà

Sống trong khu nhà "nguy hiểm nhất nhì Hà Nội"

Sống trong khu nhà "nguy hiểm nhất nhì Hà Nội"

12/05/2017 08:01:00 PM

Hai đơn nguyên khu tập thể G6A Thành Công tách rời nhau hơn 1m. Cấp có thẩm quyền đã phải dán thông báo nhà nguy hiểm cấp độ D.

Tags: thành công , khu tập thể , khu nhà