Không đăng ký thường trú có được cấp giấy xác nhận cư trú hay không?

15/03/2023 13:02 PM | Kinh tế vĩ mô

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư 56/2021/TT-BCA, giấy xác nhận cư trú là văn bản sử dụng để xác nhận thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú và các nội dung khác của cá nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu.

Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định, giấy xác nhận cư trú có giá trị sử dụng trong 6 tháng kể từ ngày cấp với trường hợp khai báo cư trú của người không có cả nơi thường trú và tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

Với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú, giấy xác nhận sẽ có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày cấp.

Trường hợp thông tin về cư trú của công dân được thay đổi, điều chỉnh và  cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì giấy xác nhận thông tin về cư trú đã cấp hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Như vậy, người không đăng ký thường trú vẫn được cơ quan Công an cấp giấy xác nhận cư trú để khai báo nơi cư trú. Giấy xác nhận cư trú cấp cho người không có thường trú, tạm trú có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.

Không đăng ký thường trú, thủ tục xác nhận nơi cư trú sẽ được thực hiện ra sao?

Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 ban hành ngày 06/7/2021 của Bộ Công an đã đề cập đến thủ tục cấp giấy xác nhận cư trú cho người không đăng ký thường trú. Cụ thể:

Thành phần hồ sơ: Cách xin giấy xác nhận cư trú online có ngay trong ngày theo mẫu CT01 ban hành kèm Thông tư số 56/2021/TT-BCA.

Trình tự thực hiện thủ tục 

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Bước 2: Nộp hồ sơ

Người dân có thể yêu cầu cấp giấy xác nhận cư trú bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ sẽ trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật được nghỉ).

- Bước 3: Cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đăng ký;

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký;

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người đăng ký.

- Bước 4: Nhận kết quả

Người yêu cầu cấp giấy xác nhận cư trú phải đến nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Công an (kể cả yêu cầu cấp giấy xác nhận cư trú online qua các cổng dịch vụ công)

Thời gian, địa điểm nhận giấy xác nhận cư trú căn cứ theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Về thời hạn giải quyết, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an cấp giấy xác nhận cư trú cho công dân trong 1 ngày làm việc nếu thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 3 ngày làm việc nếu thông tin cần xác minh. Trường hợp từ chối giải xác nhận thông tin cư trú thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo Trọng Trần

Cùng chuyên mục
XEM