Tin tức, bài viết mới nhất về :

không ai hoàn hảo

Bởi vì không ai hoàn hảo

Bởi vì không ai hoàn hảo

1/2/2014 7:30:00 PM

Hãy đến với những người khuyết tật Châu Âu!

Tags: châu âu, khuyết tật, dự án Pro Infirmis, không ai hoàn hảo