Tin tức, bài viết mới nhất về :

Khởi nghiệp tỷ đô

Khởi nghiệp tỷ đô ở tuổi lục tuần

Khởi nghiệp tỷ đô ở tuổi lục tuần

25/08/2016 02:15:59 PM

Nghề bồi bàn nhắc ông về một thời quá khứ, còn startup khơi dậy trong ông một hiện tại đang làm và cả tương lai phía trước.

Tags: nguyễn thanh mỹ , khởi nghiệp , khởi nghiệp tỷ đô , doanh nhân thành đạt