Khánh Hòa của năm 2030: Nha Trang trở thành điểm du lịch hàng đầu Đông Nam Á, thu nhập người dân 189 triệu đồng/người, tương đương thu nhập người Hà Nội năm 2025

24/03/2022 07:14 AM | Kinh doanh

GRDP bình quân đầu người của Khánh Hòa năm 2021 ở mức 62,3 triệu đồng/người. Theo định hướng đến năm 2030, Nha Trang sẽ là đô thị hạt nhân, Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics, còn Cam Lâm sẽ trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 09-NQ/TW; xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết.

GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng/người năm 2030, Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại

Khánh Hòa của năm 2030: Nha Trang trở thành điểm du lịch hàng đầu Đông Nam Á, thu nhập người dân 189 triệu đồng/người, tương đương thu nhập người Hà Nội năm 2025 - Ảnh 1.

Mục tiêu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tỉnh Khánh Hòa đạt 104 triệu đồng/người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%, GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng/người.

Mục tiêu GRDP bình quân đầu người của Khánh Hòa năm 2030 xấp xỉ mục tiêu GRDP bình quân đầu người Hà Nội năm 2025. Theo Kế hoạch số 183/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội công bố hồi năm 2021, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa với GRDP/người đạt 8.300 - 8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thành phố "xanh - thông minh - hiện đại"; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

Theo thống kê, GRDP bình quân đầu người của Khánh Hòa năm 2021 ở mức 62,3 triệu đồng/người.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa cần chủ động xây dựng kế hoạch hành động triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 09-NQ/TW, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của Tỉnh trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị và hiệu quả; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Trong đó, cần lập mới và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phù hợp với Nghị quyết số 09-NQ/TW nhằm điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương. Cụ thể, thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân; thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics; huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp...

Đưa Nha Trang trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á

Tỉnh Khánh Hòa cần tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gồm: du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và du lịch di sản văn hóa gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; phát triển các ngành, nghề phụ trợ và liên kết các tuyến du lịch liên vùng.

Phát triển Nha Trang thành đô thị du lịch; Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh là khu du lịch quốc gia; khu vực Bắc Vân Phong là đô thị du lịch biển đẳng cấp quốc tế, liên kết khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Đưa thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á.

Chính phủ yêu cầu tỉnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối; tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và quốc tế…

Một số hạ tầng cần hoàn thành và sớm đưa vào khai thác gồm dự án Hầm Đèo Cả; Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm các đoạn: Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (CT.24)...

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM