Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ion

Phát hiện lõi trong Trái Đất ở trạng thái siêu ion

Phát hiện lõi trong Trái Đất ở trạng thái siêu ion

14/02/2022 12:32:00 PM

Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc phát hiện ra rằng lõi trong cùng của Trái Đất không phải ở trạng thái rắn bình thường mà là trạng thái siêu ion.

Tags: nhà khoa học , viện hàn lâm khoa học , khoa học Trung Quốc , Lõi Trái đất , ion