Tin tức, bài viết mới nhất về :

hợp đồng ủy quyền

Chiêu lừa tráo sổ đỏ khi xem giấy tờ mua nhà

Chiêu lừa tráo sổ đỏ khi xem giấy tờ mua nhà

8/23/2019 5:21:00 PM

Kẻ gian xin bản phô tô sổ đỏ, sau đó về làm giả rồi quay lại xin xem bản chính và tráo lấy sổ đỏ thật.

Tags: lừa đảo chiếm đoạt, bất động sản, hợp đồng ủy quyền