Hơn 85.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong 8 tháng đầu năm 2021

30/08/2021 08:27 AM | Kinh doanh

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, luỹ kế 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 85.500 doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, TP HCM có 24.000 doanh nghiệp, chiếm 28,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 6,6%.

Sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid - 19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các tỉnh phía Nam.

Theo số liệu công bố 8 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê cho biết, cả nước có 6.441 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, giảm 34,9% so với tháng trước và giảm 18,9% so với tháng 8 năm 2020. Trong đó có 3.118 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 2.511 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 812 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Số thành lập mới cả nước đạt 5.761 doanh nghiệp, giảm 57% so với cùng kỳ 2020. Theo đó, số vốn đăng ký 68.000 tỷ đồng, giảm 76,5% so với cùng kỳ. Số lao động đăng ký là 43.400 người, tương đương giảm 54,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 85.500 doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, TP HCM có 24.000 doanh nghiệp, chiếm 28,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 6,6%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 43.200 doanh nghiệp, chiếm 50,5% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tính chung 8 tháng năm 2021, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 8% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký là gần 1.133.400 tỷ đồng (giảm 7,5%) và tổng số lao động đăng ký là 598,9 nghìn lao động (giảm 13,8%).

Xét về vốn đăng ký, bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước và giảm 45,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 8, cả nước có 3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 21,9% so với tháng trước và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 13,9 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.539.400 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 30.100 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng qua là gần 2.672.800 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, còn có 32.400 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 114.000 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Phương Nga

Cùng chuyên mục
XEM