Tin tức, bài viết mới nhất về :

học đại học là không cần thiết

[Café tuần mới] Không cần trường đại học, bạn vẫn có thể thành công

[Café tuần mới] Không cần trường đại học, bạn vẫn có thể thành công

7/7/2014 7:03:36 AM

Tôi tin vào kinh nghiệm thực tế hơn bằng cấp, vì hầu hết các kinh nghiệm thu được từ làm việc thực tế đều không được dạy ở trường đại học. Đối với tôi, cuộc sống là trường học tốt nhất.

Tags: bằng cấp, đại học, thực tế, không cần học đại học, công việc thực tế, học đại học là không cần thiết