Hòa Phát lên kế hoạch doanh thu tăng 7%, lợi nhuận giảm 28%

01/05/2022 07:57 AM | Kinh doanh

Hoà Phát dự kiến doanh thu năm nay là 160.000 tỷ đồng và lợi nhuận trong khoảng 25.000-30.000 tỷ đồng. Nếu Ban điều hành đạt lợi nhuận trên 25.000 tỷ đồng, Ban điều hành sẽ được thưởng tối đa 5% trên phần vượt.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát sẽ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 24/5. Mới đây, Hòa Phát đã công bố tài liệu đại hội.

Theo đó, chỉ tiêu doanh thu năm nay là 160.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 25.000-30.000 tỷ đồng. giảm 27,5%-13% so với năm trước.

Hòa Phát trình cổ đông thông qua việc thưởng Ban điều hành tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt mốc kế hoạch 25.000 tỷ đồng. Thù lao Hội đồng quản trị là 1% lợi nhuận sau thuế. Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa 5% lợi nhuận sau thuế.

Cổ tức năm 2021 là 5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu, dự kiến sẽ trả trong quý 2 - quý 3 năm 2022. Kế hoạch cổ tức 2022 là 25%.

Hòa Phát lên kế hoạch doanh thu tăng 7%, lợi nhuận giảm 28% - Ảnh 1.

Hòa Phát cho biết, công ty có 6 mục tiêu chính cho năm nay. Thứ nhất là hoàn thành các giấy tờ pháp lý và đầu tư xây dựng một phần cho dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Thứ hai, hoàn thành và đưa vào chạy thử Nhà máy sản xuất Container vào cuối năm.

Thứ ba, tiêu thụ hết số lượng sản phẩm sản xuất ra; tiếp tục dẫn đầu thị phần toàn quốc về thép xây dựng và ống thép - tôn mạ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép.

Thứ tư, quản trị tốt hàng tồn kho, theo sát diễn biến giá nguyên liệu, có chính sách điều tiết hợp lý.

Thứ năm, cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành dòng tiền hiệu quả.

Thứ sáu, đầu tư chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp.

Hòa Phát lên kế hoạch doanh thu tăng 7%, lợi nhuận giảm 28% - Ảnh 2.

Được biết, Hòa Phát đạt doanh thu 44.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.200 tỷ đồng trong quý 1. Như vậy, công ty đã hoàn thành 27,5% chỉ tiêu doanh thu và 32,8% chỉ tiêu lợi nhuận.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM