Tin tức, bài viết mới nhất về :

hố trắng

Hố đen ai cũng nghe rồi, nhưng "hố trắng vũ trụ" thì sao? Nó là khái niệm có thật đấy, bất ngờ chưa

Hố đen ai cũng nghe rồi, nhưng "hố trắng vũ trụ" thì sao? Nó là khái niệm có thật đấy, bất ngờ chưa

3/12/2019 9:40:33 PM

Trong vật lý lý thuyết, hố trắng được mô tả với tính chất ngược hẳn với hố đen.

Tags: hố đen, vũ trụ, khoa học, hố trắng, nghiên cứu