Hiệu quả sinh lời của các ngân hàng năm 2016 được dự báo cao hơn năm trước

28/12/2016 08:53 AM | Kinh doanh

Theo Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, hiệu quả sinh lời của hệ thống TCTD năm 2016 cao hơn so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế ước tăng 26,8% so với năm 2015. ROA và ROE ước tính lần lượt là 0,54% và 7,87% (năm 2015 là 0,46% và 6,42%).


Hiệu quả sinh lời của hệ thống TCTD. Nguồn: Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Hiệu quả sinh lời của hệ thống TCTD. Nguồn: Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2016 mới được công bố, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhận xét hiệu quả sinh lời của hệ thống TCTD năm 2016 cao hơn so với năm 2015. Thu nhập lãi thuần tăng 9% so với 2015, chiếm 79,0% trong tổng thu nhập thuần từ HĐKD. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên – NIM cả năm 2016 tăng nhẹ từ 2,7% (năm 2015) lên 2,8%.

Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 18,5%, hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 44,0%, hoạt động góp vốn mua cổ phần tăng 51,7%, hoạt động khác tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận trước trích lập DPRRTD năm 2016 ước tính tăng 10% so với 2015. Chi phí DPRRTD chỉ tăng nhẹ 3,2% so với năm 2015, tỷ lệ chi phí DPRRTD/lợi nhuận trước trích lập giảm từ 62,5% (năm 20155) xuống 58,5%.

Lợi nhuận sau thuế ước tăng 26,8% so với năm 2015. ROA và ROE ước tính lần lượt là 0,54% và 7,87% (năm 2015 là 0,46% và 6,42%).

Kim Tiền

Cùng chuyên mục
XEM