Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hệ thống email

Yahoo nghiên cứu 16 tỷ email để tìm cách dẫn đầu hệ thống email thế hệ mới

Yahoo nghiên cứu 16 tỷ email để tìm cách dẫn đầu hệ thống email thế hệ mới

08/05/2015 08:48:55 AM

Vì hành vi gửi e-mail của con người rất dễ đoán nên các nhà khoa học máy tính đã tạo ra một thuật toán có thể tính toán khi nào một e-mail chuẩn bị chấm dứt mạch nội dung của nó.

Tags: thư điện tử , dân số thế giới , cơ sở dữ liệu , email , hệ thống email , Yahoo