Hệ thống đặt lệnh online của VnDirect "chết", điện thoại thì liên tục "busy"

25/10/2018 13:49 PM | Kinh doanh

Ngay đầu giờ chiều, hệ thống đặt lệnh online của VNDS bị lỗi nên nhà đầu tư không kịp trở tay.

Đầu giờ chiều nay, hệ thống đặt lệnh online của VNDirect bị "treo" toàn tập, nhà đầu tư không thể đặt lệnh mua hay bán cổ phiếu.

Trao đổi với chúng tôi, nhà đầu tư H. cho biết , với tình hình biến động mạnh của thị trường, nhà đầu tư này đã quyết định đặt bán cổ phiếu với hy vọng trong cơn trồi sụt của thị trường thì có thể mua lại giá rẻ, giảm bớt thua lỗ.

Tuy nhiên, ngay đầu giờ chiều, hệ thống đặt lệnh online của VNDS bị lỗi nên nhà đầu tư không kịp trở tay. Thị trường chứng khoán hồi phục và nhà đầu tư này nhận định là không có cơ hội mua rẻ hơn giá đặt bán nhưng nhà đầu tư không vào huỷ lệnh được.

Trong nỗ lực "cứu" lấy khoản đầu tư của mình, nhà đầu tư đã gọi điện lên số máy của VNDirect nhưng thứ mà nhà đầu tư H. nghe được là một câu tiếng anh đáp trả, các bàn điện thoại viên đều bận.

Theo Hải An

Cùng chuyên mục
XEM