Tin tức, bài viết mới nhất về :

hãy chăm sóc những con gà mái

Triết lý kinh doanh ‘hãy chăm sóc những con gà mái’ của ông chủ người Nhật giúp bạn hiểu vì sao ở đất nước này tồn tại những công ty tới 3.000 năm tuổi

Triết lý kinh doanh ‘hãy chăm sóc những con gà mái’ của ông chủ người Nhật giúp bạn hiểu vì sao ở đất nước này tồn tại những công ty tới 3.000 năm tuổi

2/6/2017 8:05:09 AM

Nếu muốn có trứng hãy chăm sóc cho những con gà mái. Một khi bạn hành hạ hay giết nó thì điều đó sẽ chẳng thể thực hiện được.

Tags: triết lý kinh doanh, hãy chăm sóc những con gà mái, ông chủ người Nhật