Hành trình 8 năm chinh phục thị trường của Mì khoai tây Cung Đình

16/08/2018 12:00 PM | Kinh doanh

Sự tăng trưởng, phát triển của thương hiệu mì khoai tây Cung Đình là một điển hình cho khả năng nắm bắt thời cơ, tâm lý người tiêu dùng kết hợp với chiến lược định vị, truyền thông đúng đắn.

Hành trình 8 năm chinh phục thị trường của Mì khoai tây Cung Đình - Ảnh 2.
Hành trình 8 năm chinh phục thị trường của Mì khoai tây Cung Đình - Ảnh 3.
Hành trình 8 năm chinh phục thị trường của Mì khoai tây Cung Đình - Ảnh 4.
Hành trình 8 năm chinh phục thị trường của Mì khoai tây Cung Đình - Ảnh 5.
Hành trình 8 năm chinh phục thị trường của Mì khoai tây Cung Đình - Ảnh 6.
Hành trình 8 năm chinh phục thị trường của Mì khoai tây Cung Đình - Ảnh 7.
Hành trình 8 năm chinh phục thị trường của Mì khoai tây Cung Đình - Ảnh 8.
Hành trình 8 năm chinh phục thị trường của Mì khoai tây Cung Đình - Ảnh 9.

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM