Tin tức, bài viết mới nhất về :

hãng tìm kiếm google

Dân công nghệ Trung Quốc cho rằng Google đang … “dắt mũi” cả thế giới

Dân công nghệ Trung Quốc cho rằng Google đang … “dắt mũi” cả thế giới

12/21/2013 11:43:30 AM

Đây là ý kiến được tổng hợp và rút ra từ quan điểm của một số nhân viên hàng đầu ngành công nghệ Trung Quốc.

Tags: trung quốc, baidu, Dân công nghệ, Google “dắt mũi” cả thế giới, hãng tìm kiếm google