Hà Nội: Xét nghiệm RT- PCR người về từ Đà Nẵng xong trước 12/8

07/08/2020 21:31 PM | Xã hội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chủ động mượn 7 máy xét nghiệm PCR để xét nghiệm những trường hợp đi từ Đà Nẵng về Hà Nội từ ngày 15/7 đến 28/7; tăng cường nguồn nhân lực để phục vụ công tác xét nghiệm, bảo đảm xong trước ngày 12/8.

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo, tại cuộc họp với lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và 14 bệnh viện công lập của thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán bổ sung nguồn kinh phí để mua bổ sung dụng cụ xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế và quần áo phòng hộ cá nhân phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý được giao chỉ đạo Sở Y tế chủ động phối hợp với các cơ sở y tế ngoài công lập và Trung ương trên địa bàn có đủ năng lực xét nghiệm, đã được Bộ Y tế công nhận, để ký hợp đồng với các đơn vị về quy trình tiếp nhận mẫu, trả kết quả, hình thức thanh toán.

Ngoài ra, Sở Y tế được giao chỉ đạo, điều động nhân viên tại các khoa xét nghiệm đã được đào tạo, đủ năng lực thực hiện xét nghiệm tại các đơn vị trong ngành, điều động về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hỗ trợ công tác xét nghiệm; chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc kích hoạt, khởi động lại, thực hiện nghiêm túc quy trình khám, chữa bệnh của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Sở Y tế phải thành lập Tổ kiểm tra công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, bảo đảm đúng quy định của Bộ Y tế, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chủ động mượn 7 máy xét nghiệm PCR để xét nghiệm những trường hợp đi từ Đà Nẵng về Hà Nội từ ngày 15/7 đến 28/7; tăng cường nguồn nhân lực để phục vụ công tác xét nghiệm, bảo đảm xong trước ngày 12/8.

Hoàng Phong

Cùng chuyên mục
XEM